Akredytacja Ministerstwa Rozwoju dla Fundacji Rozwoju Podhala

W dniu 31.03.2016 r. Ministerstwo Rozwoju postanowiło wpisać Fundację Rozwoju Podhala na listę instytucji otoczenia biznesu akredytowanych do świadczenia usług proinnowacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług świadczonych przez Fundację.
https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/kolejne-osrodki-innowacji-z-akredytacja-mr/
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2019    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala