Aktualności
W dniu 31.03.2016 r. Ministerstwo Rozwoju postanowiło wpisać Fundację Rozwoju Podhala na listę instytucji otoczenia biznesu akredytowanych do świadczenia usług proinnowacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług świadczonych przez Fundację....
19 lipca 2015 r.  na Podhalu odbył się II Małopolski Rodzinny Piknik Ekologiczny. Upalana pogoda oraz piknikowe atrakcje przyciągnęły wielu mieszkańców regionu, a także turystów przebywających na Podhalu. Szacunkowa ilość uczestników imprezy wyniosła ponad 1000...
W dniach 26 - 26 października 2014 roku odbyła się konferencja końcowa projektu "Wspieranie gospodarczego wykorzystania OZE w Małopolsce"
Ekozabawy, rodzinne konkursy z nagrodami, degustacje potraw ekologicznych i pokazy Strongmanów to tylko niektóre atrakcje I. Małopolskiego Rodzinnego Pikniku Ekologicznego na Podhalu. Wydarzenie odbędzie się 20 lipca 2014 roku w Czerwiennym na terenie wokół Hotelu...
Fundacja Rozwoju Podhala serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na I Konferencję w ramach projektu: „Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy”.
Dofinansowanie projektu Fundacji
Uchwałą nr 953/13 z dnia 18 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dofinansowanie na projekt pod  nazwą „Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci ...
Dnia 31.10.2012 r. w siedzibie Instytutu Zootechniki PIB w Balicach odbyło się polsko-norweskie spotkanie poświęcone odnawialnym źródłom energii ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania biomasy rolniczej oraz możliwościom jej zastosowania w celu pozyskiwania energii...
Fundacja zawarła umowy partnerskie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami
W celu jak najefektywniejszego przeprowadzenia działań objętych projektem Fundacja zawarła umowy partnerskie z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, których zaangażowanie będzie miało istotne przełożenie na wypracowanie partnerskiego systemu współpracy oraz stworzenie sieci wymiany...

pierwszy (1-9) ostatni
Podhale
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2018    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala