Projekt "Wspieranie gospodarczego wykorzystania OZE w Małopolsce"

W okresie 01.07.2013 - 31.10.2014 Fundacja Rozwoju Podhala realizowała projekt „Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy" nr MRPO.08.02.00.12-98/13, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Osi Priorytetowej 8 „Współpraca Międzyregionalna”, Działanie 8.2 „Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy.
Wizyta delegacji norweskiej
Wizyta delegacji norweskiej
W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:
- Warsztaty i szkolenia dla partnerów Projektu w grudniu 2013 roku;
- I Międzynarodowa Konferencja w ramach Projektu w dniu 13.12.2013 roku;
- Konferencja końcowa w ramach Projektu w dniach 25 - 26.10.2014 roku;
- Otwarta prezentacja OZE, na której zostały przedstawione praktyczne zastosowania instalacji na biomasę oraz praca kotłów zasilanych biomasą;
- Wydane zostały 2 publikacje książkowe, polsko - angielskie: "Dobre praktyki OZE w Polsce i Unii Europejskiej", "Gospodarcze aspekty wykorzystania OZE"
- Została zintensyfikowana współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany doświadczeń z obszaru OZE;
- Projekt był szeroko propagowany i komentowany, szczególnie w mediach regionalnych: TVP Kraków, TV Podhale, Gazeta Wyborcza, Góral Info, Radio Kraków, Radio Alex
- Została stworzona platforma internetowa malopolska-oze.pl, która zawiera szereg informacji szczególnie przydatnych dla osób i podmiotów zainteresowanych profesjonalnym zajmowaniem się problematyką OZE. 
 
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2019    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala