Specjalista ds. promocji

Z uwagi na realizowanie od dnia 1 lipca 2013r. przez Fundację Rozwoju Podhala projektu pn. „Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, ogłaszamy nabór uzupełniający na następujące stanowisko:
Specjalista ds. promocji
 
Data rozpoczęcia umowy 01.11.2013 r.

Rodzaj pracy: zadaniowy (ok. 8 h dziennie) 
Rodzaj umowy: umowa zlecenie
Czas trwania umowy: do 31.10.2014
Min. doświadczenie: 1 rok
Min. wykształcenie: wyższe
 
Wymagania:
- biegła znajomość pakietu MS Office, 
- znajomość narzędzi i technik marketingowych, 
- doskonałe umiejętności planowania i organizacji pracy, 
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- prawo jazdy kategorii B,
- doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności z EFRR,
- komunikatywność, operatywność i dynamizm w działaniu, swoboda w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz wysoka kultura osobista. 
 
Zakres obowiązków:
- opracowanie planu promocji projektu;
- opracowanie harmonogramów działań promocyjnych;
- koordynacja kampanii promującej projekt;
- uczestnictwo w przygotowaniach publikacji;
- opracowywanie informacji zamieszczanych na platformie internetowej;
- nadzór nad prawidłowym stosowaniem w projekcie zapisów art. 8 i 9  Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz przestrzeganie zasad zawartych w Podręczniku dla beneficjenta. Promocja i informacja projektów realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;                     
- pomoc w opracowaniu projektu materiałów promocyjnych;
- koordynacja działań promocyjnych, w tym dystrybucja materiałów promocyjnych;
- kontakt z mediami (prasa, itp.) w celu zamieszenia ogłoszeń promocyjno – informacyjnych projektu;
- kontakt z podwykonawcami w zakresie materiałów promocyjnych;
- wypełnianie innych zadań zleconych przez Kierownika projektu.
 
 
Prosimy o przesyłanie przynajmniej CV (zwierającego dopisek, w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.))do dnia 25 października 2013 na adresbiuro@fundacja.podhale.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2018    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala