Specjalista ds. rozwiązań IT

Z uwagi na realizowanie od dnia 1 lipca 2013r. przez Fundację Rozwoju Podhala projektu pn. „Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, ogłaszamy nabór uzupełniający na następujące stanowisko:
 
 
Specjalista ds. rozwiązań IT
 
Data rozpoczęcia umowy 01.06.2014 r.

Rodzaj pracy: zadaniowy (ok. 8 h dziennie) 
Rodzaj umowy: umowa o dzieło
Czas trwania umowy: do 31.10.2014 r.
Min. doświadczenie: 1 rok
Min. wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki ścisłe (informatyka, logistyka).
 
Wymagania:
- znajomość branży IT (w szczególności w zakresie technologii sieciowych),
- doskonałe umiejętności planowania i organizacji pracy, 
- umiejętność pracy w zespole,
- dobra znajomość języka angielskiego,
-  prawo jazdy kategorii B,
- doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w szczególności z EFRR,
- komunikatywność, operatywność i dynamizm w działaniu, swoboda w nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz wysoka kultura osobista. 
 
Zakres obowiązków:
- współpraca z członkami zespołu projektowego w zakresie kwestii merytorycznych w projekcie, zmierzającej do przygotowania platformy internetowej;
- budowa pozycji marketingowej projektu; 
- zamieszczanie informacji na stronie Fundacji;
- opracowywanie koncepcji oraz zasad funkcjonowania platformy oraz regularny kontakt z wykonawcą;
- nadzór i bieżące monitorowanie postępów w zakresie tworzenia platformy Internetowej jak i ocena rezultatów;
- sporządzanie sprawozdań z postępów prac nad platformą; 
- opracowanie instrukcji wykonywania kopii bezpieczeństwa platformy;
- dokonywanie testów i zgłoszeń błędów systemu;
- dopracowanie diagramu ERD dla platformy;
- wypełnianie innych zadań zleconych przez Kierownika projektu.
 
Prosimy o przesyłanie przynajmniej CV (zwierającego dopisek, w zakresie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.))do dnia 25 maja 2014 na adresbiuro@fundacja.podhale.pl
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 
 
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2018    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala