Platforma internetowa i publikacje w ramach projektu MRPO

Pokłosiem zrealizowanego projektu są liczne materiały na temat korzyści płynących z wykorzystania OZE, zawierające także informacje na temat źródeł pozyskania środków na ten cel oraz kształtowania postaw proekologicznych. Wszystkie te opracowania są dostępne bezpłatnie poprzez platformę internetową, do której mają dostęp wszyscy mieszkańcy jak i przedsiębiorcy Województwa Małopolskiego.
Wielopłaszczyznowa platforma internetowa spełnia warunki „wirtualnego przewodnika”. Platforma  pełni też funkcję dydaktyczną również po zakończeniu projektu, w zakresie technologii OZE, wszystkim zainteresowanym użytkownikom.
 
Ponieważ zadaniem sieci partnerskiej jest wypracowanie wspólnych rozwiązań oraz wymiana wiedzy, w związku z tym przed utworzeniem platformy, partnerzy wspólnie wypracowali koncepcję takiego przedsięwzięcia, bazując na własnych doświadczeniach w zakresie przekazu informacji przy wykorzystaniu tego typu narzędzia oraz formułując własneoczekiwania. Jest to element nowatorski, innowacyjny w skali kraju.
 
Fundacja oraz Partnerzy projektu  przekazali jego efekty odbiorcom z Województwa Małopolskiego - przedstawicielom szkół średnich, studentom, przedstawicielom jednostek samorządowych, stowarzyszeń czy fundacji działających na rzecz ochrony środowiska.
 
Kolejnym istotnym wynikiem działań w ramach projektu jest opracowanie poradnika w formie publikacji pn. „Dobre praktyki w zakresie wdrażania OZE w Małopolsce w szczególności gospodarczego wykorzystania” (wersja polsko-angielska). Publikacja zawiera analizę obecnej sytuacji OZE w Europie jak i w Małopolsce ze szczególnym uwzględnieniem możliwości gospodarczego wykorzystania OZE. Istotnym elementem opracowania jest przedstawienie dobrych praktyk stosowanych w Hiszpanii w zakresie wykorzystania OZE (z uwzględnieniem lokalnych zasobów OZE).
 
Adresatem publikacji są władze lokalne, które stosują w prowadzonych przez siebie działaniach zasady zrównoważonego rozwoju. Sektor publiczny posiada bowiem ogromny potencjał wdrożeń proekologicznych, związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Kolejnym adresatem są małopolscy przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa rolne, jako grupa posiadająca wielki potencjał w zakresie możliwości korzystania z OZE oraz społeczeństwo, które będzie mogło wdrażać proekologiczne rozwiązania w domu (np. opalanie biomasą, korzystanie z kolektorów słonecznych).  Poradnik stworzony został w oparciu o doświadczenia partnerów projektu.
 
Poradnik zawiera  wiedzę z zakresu źródeł finansowania urządzeń do pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych, jak również z zakresu występowania warunków sprzyjających zastosowaniu poszczególnych rozwiązań, ze względu na wyczerpywanie się środków dotacyjnych oraz prowadzone wciąż badania, zbyt szybko się dezaktualizuje. W tym celu konieczne jest przygotowanie poradnika dla mieszkańców małopolski, który pomoże w przejrzysty i profesjonalny sposób poruszać się w obszarze tego  zagadnienia.
 


Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2019    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala