Usługi proinnowacyjne dla MSP

W dniu 31.03.2016 roku Fundacja Rozwoju Podhala została wpisana na listę instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne dla sektora MSP akredytowanych przy Ministerstwie Rozwoju. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem oferowanych usług oraz bazą naukowo - badawczą Fundacji.
Fundacja Rozwoju Podhala została zarejestrowana w 2012 roku. Zgodnie z misją statutową Fundacja wspiera działalność sektora MSP w dostępie do wiedzy, innowacyjnych technologii oraz źródeł finansowania. 
Fundacja zrealizowała szereg projektów w zakresie współpracy międzynarodowej z uczelniami wyższymi oraz instytutami naukowymi i badawczymi z Polski, Hiszpanii, Szwajcarii, Norwegii oraz Słowacji. Dotychczas świadczone usługi w zakresie innowacji dla przedsiębiorców ogniskowały się na transferze technologii oraz ochronie własności intelektualnej, w szczególności w zakresie międzynarodowych zgłoszeń patentowych w procedurze EPO lub PCT.

W ramach Fundacji funkcjonuje rada naukowa w składzie:
- prof. zw. dr hab. Józefa Famielec
- dr inż. Antoni Łopata
- dr Jacek Wilk
- dr Konrad Kosierkiewicz

Fundacja Rozwoju Podhala świadczy usługi doradcze w zakresie innowacji obejmujące w szczególności:
- usługi proinnowacyjne w zakresie transferu wiedzy oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań;
- wsparcie projektów od strony naukowo-technologicznej w oparciu o własną kadrę naukowo-badawczą;
- doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej w Polsce oraz w procedurach międzynarodowych typu EPO, PCT;
- doradztwo w zakresie zaawansowanych systemów informatycznych w szczególności inżynierskich oraz wspierających procesy produkcji;
- wycenę technologii i know-how;
- możliwość finansowania perspektywicznych rozwiązań w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania oraz inwestycje własne.

Fundacja Rozwoju Podhala posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów z zakresu wymienionych usług proinnowacyjnych. Zrealizowane usługi obejmowały w szczególności:
- usługi z zakresu transferu technologii;
- usługi projektowania rozwiązań technologicznych i technicznych;
- usługi organizacji międzynarodowych konsorcjów naukowo-badawczych;
- analizy stanu techniki;
- badania zdolności patentowej wynalazku;
- doradztwo w przeprowadzaniu ochrony patentowej w procedurach międzynarodowych – EPO, PCT;
- doradztwo strategiczne w zakresie wyceny spółek i technologii;
- organizacja konsorcjów z udziałem partnerów międzynarodowych: Hiszpania, Szwajcaria, Norwegia;
- organizacja międzynarodowych konferencji i seminariów.

Fundacja Rozwoju Podhala realizuje usługi doradcze w zakresie innowacji przede wszystkim w oparciu o własną kadrę naukowo-badawczą. W skład rady naukowej Fundacji oraz poszczególnych zespołów badawczo-rozwojowych wchodzą przedstawiciele świata nauki, w tym samodzielni pracownicy naukowi. Uzupełniają ich praktycy reprezentujący różne gałęzie gospodarki. Główne specjalizacje członków zespołów badawczych obejmują następujące dziedziny:
- energetyka;
- ochrona środowiska;
- odnawialne źródła energii i paliwa alternatywne;
- nowoczesne metody produkcji i systemy zarządzania produkcją;
- inżynieria budownictwa, zintegrowane projektowanie i energooszczędne materiały budowlane;
- systemy informatyczne w powyższych branżach, a także narzędzia inżynierskie i obliczeniowe wykorzystywane w projektowaniu 3D.
 
Fundacja ma możliwość kompleksowej realizacji projektów ochrony własności intelektualnej w ścisłej współpracy z kancelarią patentową oraz kancelarią adwokacką. 
http:// https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/kolejne-osrodki-innowacji-z-akredytacja-mr/
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2019    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala