O FUNDACJI

Fundacja Rozwoju Podhala jest organizacją pozarządową zaangażowaną w świadczenie usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem zaawansowanych technologii w dziedzinach: energetyki, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska. Fundacja posiada w tym zakresie akredytację Ministerstwa Rozwoju. Dodatkowo jest podmiotem aktywnie wspierającym rozwój Podhala oraz całej Małopolski poprzez organizację przedsięwzięć międzynarodwych.

Fundacja zaprasza podmioty zainteresowane współpracą do kontaktu. W oparciu o doświadczenia rady naukowej Fundacji oraz członków zespołów badawczych realizujemy przedsięwzięcia technologiczne, które mają szansę zdobyć dalsze finansowanie ze źródeł zewnęrznych.
Podhale
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2019    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala