I Konferencja w ramach projektu: „Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy”

Fundacja Rozwoju Podhala serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na I Konferencję w ramach projektu: „Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy”.

I Konferencja w ramach projektu: „Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy”

13 grudnia 2013 r., godz. 10:00-17:00

Hotel & Spa Bachledówka

http://www.bachledowka.pl
Czerwienne

Prowadzący: Konrad Kosierkiewicz

Ramowy Program Konferencji

10:00-10:15    Rejestracja Gości

10:15-10:25    Przywitanie Gości przez Organizatora Konferencji


10:25-11:25    Aspekty prawne funkcjonowania OZE w Polsce

Prelekcja oraz panel ekspertów pod kierunkiem  Jacka Wilka - Adwokata

Zakres tematyczny panelu:

- ustawa o OZE, przyczyny opóźnień w powstaniu ustawy i konsekwencje dla rynku;
- ustawa o OZE w świetle prawa UE;
- podejście do różnych sektorów zielonej energetyki – współczynniki w ustawie o OZE;
- dyskusja na temat subsydiowania OZE w UE – możliwe konsekwencje dla Polski.

11:25-11:45 – Przerwa kawowa

12:45-13:45 - Inwestycje w przetwarzanie biomasy jako przykład wykorzystania OZE

Prelekcja oraz panel ekspertów pod kierunkiem Grzegorza Pasturczaka – Prezesa Zarządu Zakładów Urządzeń Kotłowych Stąporków SA

Zakres tematyczny panelu:

- urządzenia do przetwarzania biomasy na przykładzie instalacji Pelleton;
- dostępność biomasy w Polsce i Małopolsce – możliwości wykorzystania;
- rodzaje biomasy dostępnej na rynku polskim vs import biomasy;
- drewno jako biomasa – zagrożenia dla gospodarki leśnej i przemysłu meblarskiego;
- carbiopellet jako przykład połączenia ekologii z paliwem tradycyjnym.

13:45-14:45 Lunch

14:45-15:45 Badania nowych technologii w zakresie wytwarzania i wykorzystania OZE

Prelekcja oraz panel ekspertów pod kierunkiem Waldemara Majki – Prezesa Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Rudawa Sp. z o.o.

Zakres tematyczny panelu:

- działalność PIB Instytut Zootechniki jako przykład wspierania rozwoju rolnictwa w połączniu z rozwojem OZE;
- nowatorskie metody zbioru i przetwarzania kukurydzy jako surowca do produkcji pelletu;
- rynek OZE z punktu widzenia rolnika – postrzeganie segmentu przez dostawców biomasy;
- biogazownie i ich opłacalność w kontekście sytuacji na rynku zielonych certyfikatów;
- rośliny energetyczne – nowe gatunki szansą czy zagrożeniem?

15:45-16:45 „Od pola do energii” – założenia współpracy polsko–norweskiej dotyczącej OZE

Prelekcja oraz panel ekspertów pod kierunkiem Radosława Rusińskiego – Serigstad Polska

Zakres tematyczny panelu:

- Innovation Norway – fundusz wspierający rozwój m.in. w zakresie zielonej energii;
- prezentacja koncepcji „od pola do energii” – metody zbioru biomasy, przetwarzanie biomasy na biopaliwo, spalanie biopaliwa, wytwarzanie prądu z biomasy;
- Kraków i Małopolska jako strategiczny partner Królestwa Norwegii dla rozwoju zielonych inwestycji.


Lider:                   


Partnerzy:       


Fundacja Ziemi Krakowskiej
Fundacja Gospodarka i Przedsiębiorczość
------------------------------------------------------------------------------------------------------


Regulamin zgłoszenia online na Pierwszą Konferencję w ramach projektu „Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy”
13 grudnia 2013 r., Czerwienne, Hotel & Spa Bachledówka

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń online oraz warunki uczestnictwa na Pierwszej Konferencji w ramach projektu „Wspieranie gospodarczego wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Małopolsce poprzez budowanie europejskiej sieci współpracy” zwanej dalej „konferencją”.
2.    Z założenia uczestnikiem konferencji jest każda osoba zainteresowana tematem spotkania.
3.    Udział w konferencji  (pobyt w hotelu, wyżywienie, udział w części merytorycznej, pakiet materiałów konferencyjnych) jest bezpłatny.
4.    Zgłoszenia chęci udziału w konferencji prosimy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
5.    Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Zgłaszającego.
6.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu konferencji.
7.    Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w konferencji. Rezygnacja możliwa jest wyłącznie drogą mailową na adres: biuro@fundacja-podhala.pl w terminie do 10 grudnia 2013 r. 
8.    Po uzupełnieniu formularza Zgłaszający otrzyma drogą mailową potwierdzenie dla swojego uczestnictwa. Samo przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rejestracji udziału Zgłaszającego w konferencji.
9.    W terminie do 10 grudnia 2013 r.  Zgłaszający otrzyma drogą mailową - potwierdzenie uczestnictwa, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Zgłaszającego w konferencji.
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2018    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala