Kampania medialna Wiedz i mądrze jedz

OGÓLNOPOLSKIA KAMPANIA MEDIALNA pod hasłem WIEDZ I MĄDRZE JEDZ propaguje korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich) oraz organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikające z organizowania i partycypowania w systemach KŁŻ /Krótkie Łańcuchy Żywności/ opartych na sprzedaży bezpośredniej (w tym m. in. w oparciu o Rolniczy Handel Detaliczny oraz inne przepisy, które umożliwiają rolnikom przetwarzać i sprzedawać produkty ze swoich gospodarstw bezpośrednio konsumentom). Kampania jest realizowana za pośrednictwem cyklu 10 specjalnie przygotowanych filmów i 5 spotów emitowanych w ogólnopolskiej telewizji oraz w internecie jako podstawa do działań informacyjno-promocyjnych opartych na 10 specjalnie przygotowanych ekspertyzach opisujących różne aspekty zjawiska KŁŻ w Polsce i zagranicą. 


WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Ogólnopolska Kampania medialna

na rzecz Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności


Operację realizuje Fundacja Rozwoju Podhala z partnerami: Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszeniem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszeniem Nasz Kaszów.
Celem operacji jest przygotowanie i zrealizowanie OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MEDIALNEJ pod hasłem WIEDZ I MĄDRZE JEDZ propagującej korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich) oraz organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikających z organizowania i partycypowania w systemach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności opartych na sprzedaży bezpośredniej (w tym m. in. w oparciu o Rolniczy Handel Detaliczny oraz inne przepisy, które umożliwiają rolnikom przetwarzać i sprzedawać produkty ze swoich gospodarstw bezpośrednio konsumentom). Kampania będzie zrealizowana za pośrednictwem: cyklu 10 specjalnie przygotowanych filmów i 10 spotów, które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji; utworzenia dedykowanej strony internetowej na której zostaną udostępnione ww. filmy oraz 10 specjalnie przygotowanych ekspertyz dotyczących różnych aspektów zjawiska KŁŻ w Polsce i zagranicą.
Operacja skierowana jest do:
rolników i producenci żywności, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypacją w systemach KŁŻ opartych na tzw. Sprzedaży bezpośredniej;
konsumentów, którzy uczestniczą lub są zainteresowani partycypowaniem w rozwiązaniach systemów KŁŻ opartych na tzw. Sprzedaży bezpośredniej.
organizatorów lub potencjalnych organizatorów systemów KŁŻ
interesariuszy w kraju i zagranicą zaangażowani w diagnozowaniu i pokonywaniu barier dla rozwoju systemów KŁŻ.
Planuje się, iż Kampania dotrze do ok  200 tys. odbiorców poprzez telewizję ogólnopolską oraz do ok 200 tys. osób poprzez internet (strona internetowa, odbiorcy fanpage’a, profilów partnerów i współpracujących organizacji).
W ramach kampanii prowadzona będzie również ankieta on-line dotycząca KŁŻ, m.in. na podstawie której, zgromadzone zostaną opinie nt. możliwości, barier, uwarunkowań z perspektywy grup docelowych. Prowadzona będzie także rejestracja zainteresowanych producentów, konsumentów, organizatorów oraz interesariuszy rozwoju systemów KŁŻ w Polsce.

Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie http://ksow.pl

 
Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2019    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala