WIEDZ I MĄDRZE JEDZ - Zapraszamy do obejrzenia filmu

Serdecznie zapraszamy na pierwszy odcinek z cyklu „WIEDZ I MĄDRZE JEDZ”, który zostanie wyemitowany w dniu 24.08.2018 r. o godz. 10.45 w telewizji TVP3. Program jest realizowany w ramach partnerstwa KSOW.

Serdecznie zapraszamy na pierwszy odcinek z cyklu „WIEDZ I MĄDRZE JEDZ”, który zostanie wyemitowany w dniu 24.08.2018 r. o godz. 10.45 w telewizji TVP3. Program jest realizowany w ramach partnerstwa KSOW.

Przepisy prawne umożliwiają rolnikom przetwarzać i sprzedawać swoje produkty bezpośrednio konsumentom. Rolnicy mają coraz więcej możliwości do podejmowania działań wspólnych w docieraniu do konsumentów, tworząc tzw. Systemy Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności (KŁŻ). Działania zbiorowe zwiększają możliwości sprzedażowe małym gospodarstwom rolnym, a konsumentom umożliwiają pewniejszy i bardziej bezpośredni dostęp do żywności produkowanej w małych gospodarstwach.

Problem, który zaistniał – na który operacja odpowiada – to brak powszechnej wiedzy i zrozumienia istoty tzw. systemów KŁŻ oraz praktycznej znajomości przepisów, które regulują i umożliwiają organizowanie i rozwijanie systemów KŁZ– jak je organizować, jak z nich korzystać itp. – zarówno z punktu widzenia rolników oraz małych producentów żywności jak i konsumentów indywidualnych i zbiorowych (instytucjonalnych – np. szkoły, urzędy)

Mając powyższe na uwadze, celem operacji to przygotowanie i zrealizowanie OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII MEDIALNEJ pod hasłem WIEDZ I MĄDRZE JEDZ propagującą korzyści dla małych producentów żywności (głównie na terenach wiejskich), dla konsumentów (głównie miejskich) oraz organizacji działających na rzecz rozwoju wsi, wynikające z organizowania i partycypowania w systemach KŁŻ opartych na sprzedaży bezpośredniej (w tym m. in. w oparciu oRolniczy Handel Detaliczny oraz inne przepisy, które umożliwiają rolnikom przetwarzać i sprzedawać produkty ze swoich gospodarstw bezpośrednio konsumentom). Kampania będzie zrealizowana za pośrednictwem cyklu 10 specjalnie przygotowanych filmów i 5 spotów, które będą emitowane w ogólnopolskiej telewizji oraz w internecie jako podstawy do działań informacyjno-promocyjnych opartych na 10 specjalnie przygotowanych ekspertyz opisujących różne aspekty zjawiska KŁŻ w Polsce i zagranicą.

Kampania ma zwrócić uwagę na szansę  – zarówno konsumentom jak i rolnikom oraz organizatorów lokalnych systemów żywnościowych - wynikającą z tego, że mamy w kraju ponad 1,4 milionów gospodarstw rolnych, w większości małe, produkujące na własne potrzeby. Nasz kraj ma zatem spore, jak dotychczas, nie dostatecznie wykorzystane możliwości produkcji rolnej, które idealnie nadaje się dla rozwoju systemów KŁŻ.

Operację realizuje FUNDACJA ROZWOJU PODHALA z partnerami: Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Stowarzyszeniem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Stowarzyszenie Nasz Kaszów.

Opracowanie: NetSoftware    - All rights reserved © Copyright Fundacja Podhale 2019    Wszelkie prawa zastrzeżone
Fondacja Rozwoju Podhala